Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

سیلو (Silo)

مجموعه‌ای مجزا از دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالکانه یک شخص.

خانه اصطلاحات S سیلو (Silo)