Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

تعدیلات تجدید طبقه‌بندی (Reclassification adjustment)

مبالغی است که در دوره جاری یا دوره‌های قبل، در سایر سود و زیان‌های جامع شناسایی شده و در دوره جاری، به سود یا زیان دوره تجدید طبقه‌بندی می‌شود.

خانه اصطلاحات R تعدیلات تجدید طبقه‌بندی (Reclassification adjustment)