Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

تعهد اجرا (Performance obligation)

وعده‌ای در قرارداد با مشتری برای انتقال موارد زیر به مشتری:

  • یک کالا یا خدمت (یا بسته‌ای از کالاها یا خدمات) که متمایز است؛
  • یک مجموعه از کالاها یا خدمات متمایز که تقریبا مشابه بوده و الگوی مشابهی برای انتقال به مشتری دارند.
خانه اصطلاحات P تعهد اجرا (Performance obligation)