Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

فعالان بازار (Market participant)

خریداران و فروشندگان دارایی یا بدهی در بازار اصلی (یا باصرفه‌ترین بازار) که از تمام ویژگیهای زیر برخوردار هستند:

  • مستقل از یکدیگر می باشند، یعنی طبق تعریف استاندارد بین المللی حسابداری 24، اشخاص مرتبط نیستند، اگرچه، قیمت معاملات با اشخاص مرتبط می‌تواند به عنوان یک ورودی در اندازه‌گیری ارزش منصفانه مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر آن که شخص شواهدی داشته باشد که نشان دهد معامله با اشخاص مرتبط، مطابق شرایط بازار انجام شده است.
  • با دانش هستند و با استفاده از تمام اطلاعات در دسترس، از جمله اطلاعاتی که به دست آوردن آن‌ها ممکن است نیازمند انجام ارزیابی‌های دقیقی که معمول و متعارف هستند باشد، به درک معقولی از دارایی یا بدهی و معامله دست یافته‌اند.
  • توانایی انجام معامله دارایی یا بدهی را دارند.
  • تمایل به انجام معامله آن دارایی یا بدهی را دارند، یعنی برای انجام معامله انگیزه دارند، اما مجبور به انجام آن نیستند.
خانه اصطلاحات M فعالان بازار (Market participant)