Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

قرارداد در جریان (Executory contract)

قراردادی که در آن هیچ یک از طرفین تعهداتش را ایفا نکرده یا طرفین مقدار مشابهی از تعهداتشان را ایفا کرده‌اند.

خانه اصطلاحات E قرارداد در جریان (Executory contract)