Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

عمر اقتصادی (Economic life)

عمر اقتصادی عبارت است از:

الف. دوره‌ای که انتظار می‌رود یک دارایی از نظر اقتصادی توسط یک یا چند کاربر قابل استفاده باشد؛ یا

ب. تعداد واحدهای تولیدی یا واحدهای مشابهی است که انتظار می‌رود در فرایند استفاده از آن دارایی توسط یک یا چند کاربر، به دست آید.

خانه اصطلاحات E عمر اقتصادی (Economic life)