Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

مشتری (Customer)

یک طرف قراراد با شخص است که در ازای مابه‌ازا، کالاها یا خدماتی که خروجی فعالیت‌های اصلی شخص هستند را کسب می‌کند.

خانه اصطلاحات C مشتری (Customer)