Facebook E-mail
formats

صورت وضعیت مالی آغازین طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (Opening IFRS statement of financial position)

صورت وضعیت مالی شخص در تاریخ گذار به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی.

formats

تهاتر (Offsetting)

فرایند تهاتر کردن اقلامی مانند دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها، دارایی‌های مالیاتی جاری و بدهی‌های مالیاتی جاری.

formats

ورودی‌های قابل مشاهده (Observable input)

ورودی‌هایی که با استفاده از داده‌های بازار، مانند اطلاعات در دسترس عموم درباره معاملات یا رویدادهای واقعی،

ایجاد می‌شوند و منعکس‌کننده مفروضاتی هستند که فعالان بازار هنگام قیمت‌گذاری یک دارایی یا بدهی در نظر می‌گیرند.

خانه اصطلاحات Archive for category "O" (برگه 3)