Facebook E-mail
formats

صورت‌های مالی انفرادی (Individual financial statements)

اگرچه این این اصطلاح به صورت رسمی در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تعریف نشده است، صورت‌های مالی انفرادی عبارتند از صورت‌های مالی شخصی که شخص فرعی ندارد و یا:

  • دارای سرمایه‌گذاری‌هایی در اشخاص وابسته و/یا مشارکت‌های خاصی که به روش ارزش ویژه به حساب گرفته می‌شوند می‌باشد.
  • نه دارای یک سرمایه‌گذاری در یک شخص وابسته است و نه منافعی در یک مشارکت خاص دارد.
formats

روش غیر مستقیم (Indirect method)

در یک روش غیر مستقیم از ارائه جریان‌های نقدی، سود یا زیان دوره با خالص کل جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی تطبیق داده می‌شود.

formats

رویکرد درآمدی (Income approach)

تکنیک‌های ارزش‌گذاری که در دسته رویکرد درآمدی قرار می‌گیرند، مبالغ آتی از قبیل جریان‌های نقدی یا جریان‌های درآمد را به یک مبلغ جاری واحد (یعنی تنزیل شده) تبدیل می‌کنند. اندازه‌گیری ارزش منصفانه، بر اساس ارزش نشان داده شده توسط انتظارات فعلی بازار درباره آن مبالغ آتی تعیین می‌شود.

formats

درآمد (Income)

عبارت است از افزایش منافع اقتصادی در طی دوره به شکل جریان‌های ورودی یا افزایش دارایی‌ها یا کاهش بدهی‌ها که منجر به افزایش حقوق مالکانه می‌شوند، به غیر از موارد مربوط به مشارکت‌های مشارکت‌کنندگان در حقوق مالکانه.

formats

تاریخ شروع اجاره (Inception date of the lease)

عبارت است از تاریخ موافقت‌نامه اجاره یا تاریخ تعهد طرفین به شرایط اصلی اجاره، هر کدام که زودتر باشد.

خانه Archive for category "اصطلاحات" (برگه 30)