Facebook E-mail
formats

اجاره کننده (Lessee)

اجاره کننده یکی از طرفین در اجاره است که حق استفاده از یک دارایی را از اجاره دهنده دریافت می‌کند.

formats

روش میانگین موزون (Weighted average method)

یک تکنیک حسابداری است که در مدیریت موجودی استفاده شده و شامل محاسبه میانگین بهای تمام‌ شده برای هر واحد در هر نقطه از زمان پس از خرید می‌شود.

formats

قطعی شدن (Vest)

به یک حق تبدیل شدن. در یک توافق پرداخت مبتنی بر سهام، حق طرف مقابل برای دریافت نقد، سایر دارایی‌ها یا ابزارهای مالکانه شخص زمانی قطعی می‌شود که حق طرف مقابل، دیگر مشروط به احراز هیچ گونه شرط قطعی شدن نباشد.

formats

پرداخت‌های متغیر اجاره (Variable lease payments)

بخشی از پرداخت‌های انجام‌شده توسط یک اجاره‌کننده به یک اجاره‌دهنده، برای حق استفاده از یک دارایی پایه در طی دوره اجاره، که در اثر تغییرات در واقعیت‌ها و شرایطی که پس از تاریخ شروع روی می‌دهند ، به استثنای گذر زمان، تغییر می‌کند.

formats

ارزش بکارگیری (Value in use)

ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی، که انتظار می‌رود از یک دارایی یا واحد مولد نقد حاصل شوند.

خانه Archive for category "اصطلاحات" (برگه 2)