Facebook E-mail
formats

درآمد عملیاتی

در حال اجرا:
 •   استاندارد بین‌المللی حسابداری ۱۱: قراردادهای ساخت
 •   استاندارد بین‌المللی حسابداری ۱۸: درآمد عملیاتی
 •   تفسیر ۱۳ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: برنامه‌های وفاداری مشتریان
 •   تفسیر ۱۵ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: توافقنامه‌های ساخت املاک
 •   تفسیر ۱۸ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: انتقال دارایی‌ها از مشتریان
 •   تفسیر ۳۱ کمیته تفاسیر استانداردها: معاملات پایاپای دربردارنده خدمات تبلیغاتی
 آماده‌ برای اجرا:
 •   استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۵: درآمد عملیاتی حاصل از قراردادها با مشتریان

 

 

رویکرد کلی

 • درآمد عملیاتی فقط در صورتی شناسایی می‌شود که ورود مزایای اقتصادی آتی به شخص محتمل بوده و این مزایا را بتوان به طور قابل اتکا اندازه‌گیری کرد.
 • شناسایی درآمد عملیاتی مستلزم دریافت مابه‌ازای نقدی نیست. با این وجود، اگر در معامله‌ای کالاها یا خدمات مبادله شده دارای ماهیت و ارزش مشابه باشند، آن معامله درآمد سود عملیاتی تولید نمی‌کند.
 • هرگاه یک توافق دارای بیش از یک جز باشد، ممکن است لازم باشد تا درآمد عملیاتی مربوط به هر جز به صورت جداگانه به حساب گرفته شود.
 • هرگاه دو یا چند معامله بهم مرتبط باشند به گونه‌ای که هر معامله به تنهایی اثر تجاری نداشته باشد، این معاملات به عنوان یک توافق در نظر گرفته می‌شوند.

 

اندازه‌گیری

 • درآمد عملیاتی بر اساس ارزش منصفانه مابه‌ازای دریافتی، و با در نظر گرفتن هرگونه تخفیف‌های تجاری و تخفیف‌های حجمی، اندازه‌گیری می‌شود.
 • اگر یک معامله شامل یک عنصر تامین مالی باشد، درآمد عملیاتی آن معامله با تنزیل تمام دریافتی‌های نقدی آتی با استفاده از نرخ بهره قابل انتساب اندازه‌گیری می‌شود.

 

فروش کالا

 • درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا زمانی شناسایی می­شود که:
  • شخص ریسک‌ها و مزایای عمده مالکیت کالا را به خریدار منتقل کرده باشد؛ و
  • شخص کنترل کالاهای فروش رفته یا مدیریت آن کالاها را برای خود حفظ نکرده باشد.

 

قراردادهای ساخت

 • قراردادهای ساخت بر اساس روش درصد تکمیل قرارداد به حساب گرفته می‌شوند.
 • روش قرارداد تکمیل شده مجاز نیست.

 

قراردادهای خدمات

 

ارایه مبالغ ناخالص در مقایسه با مبالغ خالص

 • درآمد عملیاتی شامل ناخالص جریان‌های ورودی مزایای اقتصادی است که توسط یک شخص و به حساب خود شخص دریافت می‌شود.
 • در یک رابطه نمایندگی، مبالغ جمع‌آوری شده توسط نماینده، از جانب کارگمار، به عنوان درآمد عملیاتی نماینده شناسایی نمی‌شوند.
formats

موارد کلی

در حال اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی حسابداری ۱: ارایه صورت‌های مالی

 

فرمت صورت سود یا زیان و سایر سود و زیان‌های جامع

 • صورت سود یا زیان و سایر سود و زیان‌های جامع را می‌توان به یکی از دو صورت زیر ارایه نمود:
  • در یک صورت واحد که شامل دو بخش سود یا زیان و سایر سود و زیان‌های جامع است؛ یا
  • در دو صورت: یک “صورت سود یا زیان” که اجزای سود یا زیان را نمایش می‌دهد، و بلافاصله پس از آن، یک “صورت سود و زیان‌های جامع” که با سود یا زیان شروع می‌شود و اجزای سایر سود و زیان‌های جامع را نمایش می‌دهد.
 • اگرچه بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، برخی اقلام باید در صورت سود یا زیان و سایر سود و زیان‌های جامع ارایه شوند، هیچ فرمت خاصی برای اینکار تجویز نشده است.

 

سایر سود و زیان‌های جامع

 

استفاده از اصطلاحات غیرعادی یا استثنایی

 • به نظر ما، استفاده از اصطلاحات “غیرعادی” یا “استثنایی” باید خیلی کم باشد و این اصطلاحات فقط برای اقلامی به کار روند که توجیه قابل توجهی برای آن‌ها وجود داشته باشد.

 

اقلام فوق‌ عادی

 • ارایه و افشای اقلام درآمد و هزینه‌ای که به عنوان اقلام “فوق‌ عادی” شناخته می‌شوند ممنوع است.

تهاتر

 

معیارهای جایگزین اندازه‌گیری سود

 • به طور کلی، در صورت احراز برخی شرایط، ارایه معیارهای جایگزین اندازه‌گیری سود (مثلا سود قبل از (کسر) بهره، مالیات و استهلاک) در صورت‌های سود یا زیان و سایر سود و زیان‌های جامع ممنوع نیست. احتمالا مقامات نظارتی هر کشور الزامات محدود کننده بیشتری در این زمینه داشته باشند.
خانه Archive for category "صورت سود یا زیان و سایر سود و زیانهای جامع" (برگه 2)